Časopis Naše řeč
en cz

K používání zkratek aj., mj.

Miroslav Roudný

[Drobnosti]

(pdf)

-

Podle Pravidel českého pravopisu zkracujeme zkratkou aj. výraz a jiné. Podle Slovníku spisovné češtiny lze takto zkrátit kromě výrazu a jiné též sousloví a jiní. Tedy např. Z ptáků tam žili kosi, vrabci, špačci aj. Nebo: Sbírka obsahuje motýly, minerály aj. Zkratky se nepoužívá, následuje-li po těchto výrazech určované podstatné jméno: Sbírka obsahuje motýly, minerály a jiné přírodniny.

Není vhodné používat této zkratky v jiném pádě než v prvním a ve čtvrtém. Např.: Z ptáků se tam dařilo kosům, vrabcům, špačkům a jiným. Dvůr byl vydlážděn různobarevnými kostkami; bílými, černými, hnědými a jinými.

U zkratky mj. (mimo jiné) není podobných omezení třeba, protože předložka mimo se pojí jen se 4. pádem.

Naše řeč, ročník 65 (1982), číslo 3, s. 168

Předchozí Miloslava Knappová: Španělská příjmení v češtině

Následující Jan Petr: Věc nás všech