Časopis Naše řeč
en cz

Co je Nejvyšší rada spojených a sdružených mocností?

[Hovorna]

(pdf)

-

»Nejvyšší rada je mínění, že čl. 21. mírové smlouvy, týkající se návratu válečných zajatců, je úplně jasný.« A co jsou spojené a sdružené mocnosti? »Spojené a sdružené mocnosti jsou mínění, že německá vláda nemůže dnes odmítati zodpovědnost, jež na ní spočívá.« Tyto dva výměry jsme čtli v našich novinách dne 10. prosince 1919. »Podepsán: Clémenceau.« Již jsme dostávali strach, že osmaosmdesátiletý mladík Clémenceau začíná stárnouti od hlavy, ale včas jsme se ještě vzpamatovali. Ty nesmysly jsou výplody Čtk., která nám přeložila spojenecké noty s těmito větami. Z německého překladu, to se ví; nač bychom byli spojenci dohody, kdybychom neměli ani v takových věcech těžiti z německé práce? Vždyť jinak beztoho … A přeložíme-li si češtinu naší »Čtk.« (ta zkratka prý znamená »Českou« telegrafickou kancelář; ale to snad není pravda) do němčiny, ejhle, vše jest jasné: »Der oberste Rat ist der Meinung, dass…« Ahá!

Již jsme jednou (I, 291) psali o rčení »jsem mínění, že …«, tomto skvostu [312]nejnovější češtiny. Víme, že nelze žádati na »České« telegrafické kanceláři, aby psala česky: stačí, že je »Česká«. Ale nesrozumitelných nesmyslů by se přece jen měla vystříhati?

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 10, s. 311-312

Předchozí Josef Janko: Venýř

Následující Listárna