Časopis Naše řeč
en cz

Spolu

[Drobnosti]

(pdf)

-

V minulém čísle jsme psali, jak si naši novináři netroufali napsati, že ministerský předseda »nespolupodepsal« projevu presidenta republiky. S potěšením dnes můžeme oznámiti, že novinářská troufalost již přemohla první ostych; »Demokracie« píše 5. pros. o přípravných pracích k vybudování naší ústavy a praví m. j.: »Tentokráte jsou to domácí, odvěcí obyvatelé naší země, kteří budují republikánskou ústavu i těm, kteří naši republiku nespolutvořili.« Tato věta byla vytištěna dříve, než vyšlo 9. číslo »N. Ř.«, a tak se bohužel ani nesmíme chlubiti, že by byla naše poznámka pobídla jazykovou tvořivost novinářskou. »Bez kuráže málo dokáže«, tak volávali čamburynáři na jarmarcích a na poutech ještě před půlstoletím, rozdmychujíce naši vášeň ke hře »za krejcar pět, za dva deset«; to je patrně také heslo našich novinářů.

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 10, s. 310

Předchozí »Vidno«

Následující Josef Janko: Venýř