Časopis Naše řeč
en cz

Z živnostenských germanismů

[Hovorna]

(pdf)

-

Píše se nám: Psali jste, jak se v kruzích hostinských rozmohlo slovo »vyvařování« místo českého »vaření« (srv. »N. Ř.« III, 254). Jest jisto, že nepěkné to slovo jest otrockým překladem vídeňského »auskocherei«. Bohužel pozorujeme, že i v jiných živnostech se rozmohly v posledních letech ohavné slovní nestvůry, byvše sem našimi živnostníky přeneseny z Vídně. Tak se říkalo u nás odjakživa »kalhoty« a nikomu z občanstva se nezdá jmenovati tuto část oděvu jinak. Ale jděte k pražskému krejčímu a ručím vám, že dostanete od něho »krásnou kalhotu«. Nebo: holíme se u nás od nepaměti »břitvou«. Ale holič při holení otáže se vás zpravidla: je ten »nůž« dost ostrý?, maje za to, že říká-li se ve Vídni zkráceně »messer«, dobrý tón vyžaduje, aby se i u nás tomuto nástroji říkalo »nůž«. Bylo by si přáti, aby naši živnostníci vymýtili tyto ošklivé upomínky vídeňského panství.

(»Nár. L.« 13. list. 1919.)

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 9, s. 282

Předchozí Rakušácké slovo

Následující Skrývačky