dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Valcha

Pavel Trost

[Drobnosti]

(pdf)

-

Machkův Etymologický slovník jazyka českého vyvozuje slovo valcha z něm. Walke, a to „s českou substitucí ch za k“. Machek v tom následuje Janka, který v češtině objevoval „posouvání k v ch“, podobné hornoněmeckému posouvání. Janko tvrdil, že „v němčině walch- se vůbec nevyskýtá, leda nářečně by mohlo alemansky tak zníti“.[1] Ale známe přece rakouské Walch a walchen.[2] Tedy valcha se řadí mezi četná německá slova přejatá do češtiny, která se hlásí k němčině jižní, rakouské.


[1] ČMF 27, 1941, s. 15.

[2] J. Jakob, Wörterbuch des Wiener Dialekts, 1929, s. 213n.

Naše řeč, ročník 61 (1978), číslo 3, s. 167

Předchozí Pavel Trost: Bez a šeřík

Následující Antonín Tejnor: Detáš?