Časopis Naše řeč
en cz

Bez a šeřík

Pavel Trost

[Drobnosti]

(pdf)

-

Machkův Etymologický slovník jazyka českého pod heslem bez poznamenává, že toto slovo bylo v lidovém jazyce přeneseno na šeřík. K tomu lze připojit, že také v němčině bylo stejné slovo pro bez (Sambucus) a šeřík (Syringa). Dnešní spisovná němčina rozlišuje mezi Holunder pro bez a Flieder pro šeřík, ale toto rozlišení se prosadilo pozdě a dodnes se na německém jihu lidového Holler (za Holunder) užívá i pro šeřík.[1] Slovo Flieder pochází z německého severu a dostalo se na jih jako výraz spisovný. Stejně tak slovo šeřík, novotvar Preslův podle Pallasova serik (spis. rus. siren’),[2] proniklo jako spisovný výraz a omezilo spisovný rozsah výrazu bez.


[1] Podrobně P. Kretschmer, Wortgeographie der deutschen Umgangssprache, 1918, s. 199n.

[2] P. S. Pallas, Flora rossica, 1789.

Naše řeč, ročník 61 (1978), číslo 3, s. 167

Předchozí Pavel Trost: Popeláři a smetař

Následující Pavel Trost: Valcha