Časopis Naše řeč
en cz

Za profesorem Eugenem Wüsterem

Miroslav Roudný

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Profesor dr. Eugen Wüster zemřel ve Vídni ve věku 79 let dne 29. března t. r. Mezi jazykovědci je profesor Wüster znám svou obsáhlou prací Internationale Sprachnormung in der Technik (1931), která vyšla v několika vydáních, mimo jiné též rusky r. 1934 v Moskvě. Svou vědeckou činnost zasvětil otázkám teorie vědecké a technické terminologie. První vyzvedl význam terminologie pro aplikovanou lingvistiku a pro rozvoj vědy a techniky. V posledních letech přednášel na vídeňské univerzitě teorii terminologie jako řádný profesor a byl ve světovém měřítku uznáván jako přední odborník v těchto otázkách. Velmi úzce spolupracoval se sovětskými jazykovědci a několikrát navštívil jejich pracoviště v SSSR.

Naše řeč, ročník 60 (1977), číslo 4, s. 219

Předchozí Jaroslav Machač: Nový frazeologický slovník slovanský

Následující Antonín Tejnor: Kónizace, kónifikace