Časopis Naše řeč
en cz

Novákovi, Pokorných

Miroslav Roudný

[Drobnosti]

(pdf)

-

V různých oblastech a krajích se způsob užívání příjmení v názvech rodin a manželských párů liší, ale ve spisovném jazyce se ustálily tyto formy:

U jmen substantivní povahy, jako je např. příjmení Novák, oznamujeme rodinu jménem Novákovi nebo Novákovic. Podoba Novákovic je nesklonná a její používání se ze spisovného úzu postupně vytrácí. Ve spisovném jazyce převládá podoba manželé Novákovi a rodina Novákových. Jméno Novákovi pak skloňujeme jako přídavné jméno přivlastňovací, Novákových, Novákovým atd. Ve druhém pádě je běžný i tvar Nováků. Říkáme tedy: Byli jsme u Nováků i u Novákových. Ve třetím pádě máme dokonce tři možnosti: Jdeme k Novákovým, k Novákům nebo k Novákovům. U jmen adjektivní povahy máme v prvním pádě tvary například rodina Pokorných, manželé Pokorných. Ostatní tvary mají běžné koncovky tvrdých přídavných jmen: byli jsme u Pokorných, jdeme k Pokorným atd. Spojení manželé Pokorní není ve spisovném vyjadřování obvyklé. Zvláště tam, kde se v množném čísle mění zakončení, by tato forma obracela pozornost k základnímu významu slova (manželé Tiší, Dlouzí, Suší atp.).

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 1, s. 54

Předchozí Eva Macháčková: Poradna učitelů, pro učitele, nebo učitelská poradna?

Následující Jaromír Spal: Perčatkinová spadla?