Časopis Naše řeč
en cz

Konkurs

Anna Jirsová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Nedávno se v tisku objevil článek o tom, že v důsledku krize v západních státech stále více menších podniků upadá do konkursu. Dostali jsme pak několik dopisů, v nichž se čtenáři pozastavují nad tím, že se zde používá slova konkurs ve významu ‚úpadek‘.

Konkurs je slovo z latiny (concursus) a znamená doslova ‚sběh‘: ‚sběh zájemců o nějaké místo, funkci ap.‘, to je význam dnes zcela běžný, ve Slovníku spisovného jazyka českého definovaný jako ‚soutěž o určité místo (služební), o dodávku n. odměnu ap.‘ Konkurs ale znamená také ‚sběh všech věřitelů, tedy zájemců o zaplacení dluhů‘; v tomto druhém významu, definovaném jako ‚úpadek (v kapitalistickém hospodářství)‘, ho zcela náležitě užili ve zmíněném článku.

Reakce čtenářů v tomto případě potvrzují, že významy slov spojené s jevy u nás dnes už neexistujícími se z povědomí uživatelů jazyka vytrácejí. Ovšem např. v právnické terminologii se tohoto slova stále běžně užívá.

Naše řeč, ročník 59 (1976), číslo 1, s. 53

Předchozí Marie Čechová, Karel Oliva: Podporujeme zájem žáků o český jazyk

Následující Eva Macháčková: Poradna učitelů, pro učitele, nebo učitelská poradna?