Časopis Naše řeč
en cz

Evangelická církev Bratrská

Dr. J. Šimek, Red. (= Redakce)

[Hovorna]

(pdf)

-

Dr. J. Šimek

Dvě větší české církve evangelické (h. a a. v.) spojily se na generálním sjezdě v církev jedinou a nazvaly se evangelickou církví Bratrskou. Tento úřední titul nezdá se mnohým pravopisně správným. Prosím, dejte odpověď v »Naší Řeči«, jak třeba název správně česky psáti: zda evangelická církev Bratrská, či Evangelická církev Bratrská, či Evangelická církev bratrská, či evangelická církev bratrská. Mimo to ptá se kdosi v posledním čísle čas. »Husův Odkaz«, »je-li vůbec nějak odůvodněn způsob psaní evanjelický«.

 

Red.

Odpověď: Daly-li si obě církve úřední název, jehož budou užívati též na tiskopisech, zásilkách atd., pak jest psáti: Evangelická církev bratrská. Ale přiřaďují-li se prostě k ostatním církvím a pro odlišení od nich si připojily přívlastek: bratrská, pak by se psalo: evangelická církev bratrská, podobně jako se posud píše evangel. církev helvetská, augšpurskoreformovaná neb anglikánská, nebo jako se píše církev katolická. — Evanjelický a zvl. evandělický jsou staré způsoby psaní. V nové době se ustálil pravopis na tvaru: evangelický. Přeměna hlásky g v j byla tu táž, jako ve slově generál — jenerál. Je to středověká výslovnost. Ještě staří profesoři v minulém století říkali ve škole i jenus — jeneris m. genus — generis.

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 6, s. 190

Předchozí Jméno našeho státu

Následující Listárna