dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jméno našeho státu

[Hovorna]

(pdf)

-

Došlo nás toto vyzvání s několika stran: »Račte co nejdříve vysvětliti čtenářům »Naší Řeči« a veřejnosti (Č. t. k.?), jak správně psáti název našeho nového státu: 1. Československá republika, 2. Česko-slovenská republika, nebo 3. česko-slovenská republika, či 4. československá republika.«

Na to odpovídáme: Podle úředních Pravidel českého pravopisu z r. 1917 str. V. píše se správně: království české, markrabství moravské, říše rakousko-uherská, [190]republika francouzská. I jest tedy jedině správný způsob psaní: republika česko-slovenská.

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 6, s. 189-190

Předchozí Úbyt, úbytné?

Následující Dr. J. Šimek, Red. (= Redakce): Evangelická církev Bratrská