Časopis Naše řeč
en cz

Maří Magdaléna

Ladislav Janský

[Drobnosti]

(pdf)

-

Ženské jméno Maří žilo ve staré češtině vedle jména Marie, dnes se ho — vedle řidšího Máří — užívá jako domácké, hypokoristické podoby jména Marie. Neutrálně, bez hypokoristického zabarvení, a tedy i v úředním styku se užívá jména Maří jen ve spojení Maří Magdaléna, ovšem vedle spojení Marie Magdaléna.

Protože podle našich příslušných ustanovení má každý občan užívat jenom jednoho jména, a to zpravidla toho, které je v matrice zapsáno na prvním místě, naskýtá se otázka, jaké stanovisko zaujmout ke jménu Maří Magdaléna nebo Marie Magdaléna.

[310]V těchto jménech mělo slovo Magdaléna původně rozlišující funkci, jako ji např. mělo u jména Jan slovo Křtitel, Nepomucký, podobně jako ji má druhé slovo ve jménech Stanislav Kostka, František Xaverský, František Serafínský, Jan Blahoslav aj.

Také slovo Magdaléna rozlišovalo Marii z Magdaly od jiných nositelek tohoto jména, především ovšem od Marie, matky Kristovy.

Má-li užívat jenom jednoho jména občan, který je v matrice zapsán takovýmto jménem s rozlišujícím přídavkem, užívá samozřejmě jenom jeho první části, tedy jména bez rozlišujícího přídavku, a píše se Jan, František, Stanislav apod.

U jména Marie (Maří) Magdaléna je tomu však jinak. Zde nejenže se obě části jména staly jedním celkem, ale těžiště se přeneslo na druhou jeho část. Vidíme to na tom, že jméno Magdaléna se stalo i jménem samostatným, i na tom, že osoby, které jsou v matrice zapsány jako Marie Magdalény nebo Maří Magdalény, nejsou v domáckém nebo rodinném styku oslovovány Mařenko, Mařko, Mášo apod., nýbrž Magdo, Madlo, Madlenko atd.

Doporučujeme proto, aby se tam, kde se má místo jména Marie Magdaléna nebo Maří Magdaléna užít jen jména o jednom slově, užívalo jména Magdaléna.

Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 5, s. 309-310

Předchozí Naďa Svozilová: Kučinská, nebo Kučínská?

Následující NS, LK, MB, MK: Radíme a kritizujeme