Časopis Naše řeč
en cz

Pět ze čtrnácti aténských novin nevychází…

Naďa Svozilová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Tak nazvalo svůj článek Rudé právo ze 6. května t. r. Je třeba se tu pozastavit nad použitým spojením základních číslovek pět, čtrnáct s pomnožným podstatným jménem noviny. V zásadě nepovažujeme takové spojování za vhodné; k označení počtu předmětů pojmenovaných pomnožnými podstatnými jmény užíváme číslovek druhových, tedy např. dvoje kamna, patery, čtrnáctery noviny apod. (Srov. o tom podrobněji Jazykový koutek Čs. rozhlasu, 3. výběr, Praha 1959, a to stať J. Kuchaře Trojí vyhotovení a stať K. Hausenblase Dvoje kleště dvojí kleště. Z Hausenblasova výkladu je třeba zde připomenout: číslovka druhová mívá u pomnožných jmen pouze funkci číslovky základní, nemá původní druhový význam (srov. proto např. užití šest druhých houslí, dvanáct stejných dveří apod., s nímž se občas setkáme). Někdy — jako v našem případě s novinami — může si však číslovka tento druhový význam zachovat. Náš případ je nadto komplikován tím, že pomnožné podst. jméno noviny existuje v samostatném významu (‚denní tisk‘) vedle podst. jména novina s odlišným významem (‚zpráva o něčem novém‘) majícího pravidelné množné číslo noviny. Pouze toto podstatné jméno novina bychom pak spojovali se základními číslovkami, například: dozvěděli jsme se dvě zajímavé noviny. V nadpise článku z Rudého práva, kde jde o pomnožné podst. jméno noviny, bychom však měli užít spojení tohoto podst. jména s číslovkami druhovými, tedy znění: Patery ze čtrnácterých aténských novin nevycházejí. Tato gramaticky správná podoba nám však ne[252]bude vyhovovat ze stylistického hlediska: druhová číslovka použitá pro vyšší počet předmětů, např. i pro našich čtrnáct, působí poněkud neobvykle, není běžná. Vidíme, že pomnožné podst. jméno noviny, které bychom neměli spojovat s číslovkami základními, není tu příliš vhodné spojovat ani s uvedenými číslovkami druhovými. Abychom se tedy vyjádřili v souhlase s kodifikací a přitom stylisticky vhodně, zaměníme pomnožné podst. jméno noviny synonymním výrazem nepomnožným list. (Výraz deník by nebyl přesný vzhledem k obsahu článku, neboť tu jde i o večerník, odpoledník a týdeník). Nadpis článku by tedy mohl znít takto: Pět ze čtrnácti aténských listů nevychází.

Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 4, s. 251-252

Předchozí Emanuel Michálek: V botech, na kalhotech?

Následující Hana Prouzová: „Vyběhlé“ typy?