Časopis Naše řeč
en cz

Teenager

Adolf Kamiš

[Drobnosti]

(pdf)

-

Výraz teenager (výsl. [týneidžr]) se objevil v poslední době několikrát v našich časopisech, např. v Literárních novinách (15, 1966, č. 6) ve skloňované podobě: práce s teenagery, kteří utíkali od rodičů.

Toto slovo se zatím u nás nerozšířilo. Pochází z angličtiny a označuje toho, kdo je ve stáří, které se v angličtině udává číslovkou mající ve druhé části -teen (přibližně shodné s naším -náct), tedy ve věku od 13 do 19 let (angl. thirteen, …, nineteen).

V současné době se stalo toto slovo módním i v němčině. Vytlačilo zde slovo Backfisch (to jest označení jen pro dívčí mládež, srov. i jeho užití v češtině, dnes již zastaralé bakfiš).[1]

Při přejímání slova teenager do češtiny se objevují určité potíže. Jde jednak o to, jak je vyslovovat, jednak o to, jak je skloňovat (v 2. pádě jedn. č. podoba -gera nebo s pohybným -e- -gra, v 1. p. mn. č. -gři nebo pův. podoba -gers). V původním jazyce označuje toto podst. jméno mládež obojího pohlaví, v češtině se pak podle své formy (podle zakončení) zařazuje k podst. jménům rodu mužského, jak na to ukazuje i přitvořená ženská podoba teenagerka.

Pro češtinu zůstává zatím výraz teenager slovem citátovým, charakterizujícím určité prostředí; čeština má za ně k dispozici různá synonyma, např. mladistvý, výrostek apod.


[1] Slovník spis. jazyka českého I, s. 73, je označuje jako zast. hovor.

Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 1, s. 56

Předchozí Libuše Kroupová: Western, evergreen, hit, song, muzikál, šanson

Následující Zdeňka Sochová: Aktrice národního divadla?