dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Súčtovati — zúčtovati

K.

[Drobnosti]

(pdf)

-

Z táborské spořitelny učiněn dotaz v čís. 10. II. ročníku »Naší Řeči« o tom, má-li se psáti súčtovati či zúčtovati.

Ačkoli Pravidla českého pravopisu v abecedním seznamu slov uvádějí pouze súčtovati, užívá se na školách odborných také tvaru zúčtovati, a to podle předchozích pravidel ve významu rozličném:

Súčtovati podle str. XV. 5b), když to znamená dohromady, na př.: Poslal jste nám dne 1. t. m. tolik, 15. tolik a 25. tolik zboží; súčtujte nám to laskavě, abychom mohli účet Váš obratem zaplatiti.

Zúčtovati podle str. XV. 3 = vykonati to, co znamená základní slovo; na př.: Zboží poslané dne 3. t. m. zúčtoval jsem Vám dluhem.

Nepřihlíží-li se k tomuto rozdílu, bylo by ovšem spíše na místě zavésti veskrze: zúčtovati.

Naše řeč, ročník 3 (1919), číslo 3, s. 89

Předchozí »Příteli Machare, vystřízlivěte!«

Následující Vhodné slovo