Časopis Naše řeč
en cz

Hovorna

[Hovorna]

(pdf)

-

Z táborské spořitelny dostali jsme tyto dotazy:

1. Až posud nemohl jsem nikde najíti, jak se má správně psáti tvar dokonaného děje slovesa »účtovati«, nyní v našich peněžních kruzích tak častého: sluší psáti súčtováno či zúčtováno?

2. Bylo by velmi žádoucno, kdybyste v některém čísle uvedli, zdali jsou správné odvozeniny toho slova: vyúčtovati (vyúčtovali jsme to na směnkách), zaúčtovati (v deníku), ba i proúčtovati něco začíná se hojně ujímati. Spořitelní a peněžní úředníci vůbec budou Vám velice vděčni za laskavé poučení.

Odpovídáme na dotaz 1. V úředních Pravidlech českého pravopisu, vydaných školním knihoskladem, se uvádí způsob psaní: súčtovati. Na druhý dotaz nemůžeme dáti určité odpovědi. Není v tom jednoty. Místo vyúčtovati užívají v některých ústavech peněžních: účtovati ve prospěch, dluhem, na vrub můj, Váš atd. Místo zaúčtovati užívají starého zapsati (do účtu) v deníku. Proúčtovati by mohlo znamenati (»chybným) účtováním se přivésti do škody« (jako prohráti, prodělati, prosouditi a p.).

*

[312]Od starého vlastence dochází nás trpký stesk, jaké knihy matička Praha posílá na venek pro mládež. V jisté obrázkové knize pro děti nedávno vydané píše se k obrázku vlka: postavou a velikosti; má do špice vybíhající tlamu; vlci byli rozšířeny — vyhubeny. — O polárním medvědu se píše: přes tyto vlastnosti jeho (m. své); napadá lidé (m. lidi) a p. Žádáme svých čtenářů, aby proti takovým knihám přímo u nakladatele se ohrazovali. My ovšem rádi uvítáme každé upozornění na takové hyždění naší mateřštiny.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 10, s. 311-312

Předchozí Gilbert C. Křikava: Zpovídati, slyšeti zpověď

Následující Listárna