Časopis Naše řeč
en cz

Poznámka

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

K redakční poznámce 9 k zprávě „K výkladu místních jmen na Moravě“ na s. 229 připomínáme, že R. Šrámek nespolupracoval s L. Hosákem na pracích, k nimž měl autor zprávy J. Spal kritické připomínky.

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 5, s. 312

Předchozí Hana Prouzová: Pracovat se strojem?

Následující Vladimír Mejstřík: Tzv. hybridní složeniny a jejich stylová platnost