Časopis Naše řeč
en cz

Jak má správně znít výslovnost slova rekordman: [rekordmen], či [rekordman]?

Růžena Buchtelová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Výslovnost přejatých slov končících na -man není v češtině jednotná; někdy se toto -man vyslovuje [men], jindy [man]. Výslovnost s [men] se objevuje převážně v citátových slovech, jako např. selfmademan [selfmejdmen], gentleman [džentlmen], businessman [byznysmen]. U posledních dvou máme situaci značně usnadněnu tím, že „Slovník spisovného jazyka českého“ uvádí pravopisně počeštěnou podobu shodnou se spisovnou výslovností, tedy džentlmen, byznysmen.

U slova rekordman však výslovnost některých uživatelů našeho jazyka kolísá. Všimněme si nejprve tvoření tohoto slova. Je anglického původu a je složeno ze slov record a man (man znamená v angličtině ‚muž‘ a vyslovuje se [men]). Ženský protějšek tohoto jména je v angličtině recordwoman [-vumen], tzn. ‚žena vytvářející rekordy‘. Podobná ženská jména jsou v angličtině pivotwoman k pivotman, sportswoman k sportsman aj. Tyto podoby se u nás však neujaly, jistě především proto, že mají zakončení v češtině u ženských jmen neobvyklé; těžko bychom je také skloňovali. V češtině si ženské jméno tvoříme od jména mužského pomocí velmi živé a produktivní přípony -ka; tak dostáváme jména rekordmanka, pivotmanka, sportsmanka atd.

Pro toho, kdo umí anglicky, je překvapující skutečnost, že vlastně k cizímu označení sportovce přidáváme ženskou přechylovací příponu; ovšem ten, kdo anglicky neumí, zachází s výrazem rekordman jako se slovem českým, kde zakončení -man můžeme hodnotit jako příponu. Podoba rekordmanka k rekord[256]man je potom tvořena stejně jako třeba košíkářka ke košíkář, malířka k malíř apod. A tato skutečnost má rovněž vliv na výslovnost (podle psaní).

Protože tedy rekordman je slovo anglické, měli bychom -man vyslovovat [men]. Ovšem ve slovech jako např. rekordman, gólman, pivotman (tedy ve slovech ze sportovního prostředí) a dále ve slovech barman, kameraman, nověji také kongresman, běžně u nás užívaných, ustaluje se výslovnost podle psaní; tu doporučuje také „Slovník spisovného jazyka českého“. Píšeme tedy a vyslovujeme rekordman, gólman, pivotman, kongresman, a samozřejmě také rekordmanka, pivotmanka atd.

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 4, s. 255-256

Předchozí Slavomír Utěšený: Ještě k brundiválům

Následující Milan Jelínek: Sedmdesátiny profesora Václava Machka