dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Interhotel

Karel Sochor

[Drobnosti]

(pdf)

-

je výraz teprve nedávno oficiálně zaváděný Ústřední správou pro cestovní ruch. Při reorganizaci byly do této organizace převedeny jako samostatné podniky bývalé hotelové závody Čedoku, určené především pro návštěvníky, kteří zavítali do ČSSR ze zahraničí. Tyto samostatné hospodářské jednotky bylo nutno označit zvláštním názvem, který by byl stručný, přitom by vystihoval činnost i poslání podniku a zároveň byl snadno pochopitelný i vyslovitelný pro cizince.

Po poradách v Ústavu pro jazyk český byl vybrán z několika návrhů název Interhotel jako vlastní jméno s označením místa hotelového závodu, např. Interhotel Gottwaldov nebo Interhotel Karlovy Vary. K takovým závodům může patřit i několik hotelů, a to i z jiného místa (např. v Gottwaldově je to hotel Moskva a vedle něho ještě hotel Alexandria v Luhačovicích). Kromě toho slovem interhotel se začátečním písmenem malým se označuje i typ hotelů pro zahraniční návštěvníky. Toto označení je obdobné jako u obecného jména grandhotel (např. grandhotel Evropa).

Slovo interhotel je výraz složený z první části přídavného jména internacionální a z nezkráceného slova hotel. Nejde však o slovo mezinárodně rozšířené, jako je tomu u slova motel (psal jsem o něm v Naší řeči 34, 1960, s. 125n.), nýbrž o výraz vzniklý v našem prostředí a užívaný jen v češtině. Je utvořen mechanicky jako jiná zkratková slova nahrazující složitá několikaslovná pojmenování organizací, podniků, družstev apod.

Z hlediska praxe slovo interhotel vyhovuje, třebaže by se mohlo chápat i ve významu ‚mezihotel‘, jak na to upozornili pracovníci Ústavu pro jazyk český. Jiné názvy, které se nabízely (např. International hotely, Mezinárodní hotely, Internacionální hotely) byly většinou příliš dlouhé a v korespondenci s cizinci těžko přijatelné. Zůstalo tedy při interhotelu, popř. Interhotelu, a dnes už je tento název zaveden v organizaci našeho hotelnictví a plní dobře své poslání.

Naše řeč, ročník 47 (1964), číslo 2, s. 128

Předchozí Igor Němec: Vzít rozum do hrsti!

Následující Hana Prouzová: Přivlastňovací přídavná jména na -ův, -in v současné češtině