Časopis Naše řeč
en cz

Výkaznictví, výkaznický

Ladislav Janský

[Drobnosti]

(pdf)

-

Mezi slovy, která vznikají z potřeb našeho nového života, objevila se také nově slova výkaznictví a výkaznický. Objevují se v našem denním i odborném tisku a s podstatným jménem výkaznictví jsme se setkali také při nedávném sčítání lidu.

Jako tomu bývá u nových slov dost často, vzbudila také tato slova pochybnosti, zda jsou správně tvořena, a hlavně zda nejsou zbytečnou náhradou za slova statistika, statistický.

Plánování národního hospodářství a jeho rozvoje vyžaduje jako podklad přesné znalosti stavu, z něhož se má při plánování vycházet, a sledování vlastního rozvoje pak potřebuje přesné znalosti o všech fázích a podrobnostech uskutečňování a plnění hospodářského plánu. Tyto znalosti jsou čerpány z podávaných výkazů, a právě z potřeby pojmenovat toto podávání výkazů vznikla patrně slova výkaznictví a výkaznický. Jejich úkolem bylo také vyjádřit pojmy odlišné od pojmů pojmenovaných slovy statistika a statistický. Podstatné jméno statistika znamená číselné zaznamenávání a zkoumání souhrnných, hromadných jevů; jde tu tedy o obraz zevšeobecňující, hromadný, celkový. Slovo výkaznictví naproti tomu vyjadřuje podávání zpráv o plnění úkolů i z dílčích úseků, podávání výkazů. Je tu tedy významový rozdíl zcela zřetelný.

Obě slova — výkaznictví i výkaznický — jsou správně tvořena způsobem, kterým jsou. tvořena četná slova jiná, např. účetnictví, účetnický, výzkumnictví, výzkumnický atd.[1] Vyhovují tedy i svým tvořením i funkcí, kterou plní při pojmenovávání pojmů z našeho hospodářského života, a není důvodu je zamítat.


[1] Srov. Fr. Daneš, Hutní - hutnický, Naše řeč 43, 1960, s. 152n.

 

Naše řeč, ročník 44 (1961), číslo 9-10, s. 312

Předchozí Jitka Štindlová: Kámen změnil svoji podstatu

Následující Jaroslav Porák: Je vidět Sněžku / je vidět Sněžka