Časopis Naše řeč
en cz

Bezinkář a jiné přezdívky z Přešticka

Josef Polák

[Drobnosti]

(pdf)

-

Na Přešticku se lidé rádi posmívají. Posměšná přezdívka je obyčejně odvozena ze jména oblíbeného jídla nebo pěstované plodiny, někdy si však lidový humor vymyslí i jídlo i plodinu. Tak obyvatelé Roupova bývají nazýváni bezinkáři, protože se tam pod hradem rozrostly bezové keře a z černých plodů bezu se v Roupově dělávala povidla; bílé květy bezu se obalovaly (ve vejcích a ve strouhance) a smažily podobně jako květák. I květy akátu se tak upravovaly. Ale nejenom Roupovským, i obyvatelům Nezdic u Přeštic se přezdívalo bezinkáři. S bezinkáři souvisí i dosti rozšířená nadávka ty bezinko. Na Přešticku mají lidový název kobylí bzinky. Jungmann zaznamenal příbuzné označení psí bzdinky, Hundskirsche.

[310]Obyvatelé Ratkovic musí zase snášet přezdívku trnkaři, kdežto obyvatelům Zelené se říká šťavaři. Tito pěstitelé zelí si prý nejvíce pochutnávají na kyselé šťávě ze zelí. V Plevňově jedí mrndu (‚syrovátka s bandurem‘), proto jsou mrndaři. Sousedům ze vsi Háje říkávali v okolí kapři; tím se posmívali malé louži ve vsi, jako by tam byli chováni kapři.

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 9-10, s. 309-310

Předchozí Miloš Helcl: Potřebuji to jako sůl, nebo jako soli?

Následující Zd. Hrušková: V Republice Kubě — v Republice Kongo