Časopis Naše řeč
en cz

Podpořiti

[Hovorna]

(pdf)

-

K novějším dějinám tohoto slova, o němž bylo vykládáno na str. 182 III. roč. našeho časopisu, oznamuje p. Jaroslav Pasovský, že v citátě z článku K. Čapka, uvedeném ve výkladě o slově »podpořiti«, užil spisovatel slova toho úmyslně, jako reminiscence na podivínského spisovatele oněch tenkých kvartových sešitků, který roznášíval své veršové knížečky i po domech a připojoval k nim vlastní rukou psané lístky se žádostí: »Račte zapodpořiti autora…«

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 1, s. 30

Předchozí Podatka, odkrytka, vidočka, vojenka

Následující Přebytek, schodek