Časopis Naše řeč
en cz

Podatka, odkrytka, vidočka, vojenka

[Hovorna]

(pdf)

-

(Čtenář) Všechna tato slova, »podatka, odkrytka, vidočka, vojenka«, jsou slova strojená, zbytečná a o nic lepší než zavedené již názvy »stvrzenka, dopisnice, pohlednice« a pod. Některá z nich (odkrytka, vidočka) jsou dokonce zcela mechanicky přejata z jiných slovanských jazyků proti duchu jazyka českého; neříkámeť ani odkrytý dopis, nýbrž otevřený, ani vidok, nýbrž pohled.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 1, s. 30

Předchozí Pejorativní

Následující Podpořiti