Časopis Naše řeč
en cz

Prof. dr. František Jílek sedmdesátiletý

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Dne 9. srpna 1960 se dožil sedmdesáti let profesor Karlovy university dr. František Jílek-Oberpfalcer, dlouholetý přispěvatel Naší řeči a v letech 1932—1949 člen její redakční rady.

Odborná veřejnost zná profesora Jílka především jako autora spisu „Jazykozpyt“ (1932), informujícího o jednotlivých lingvistických otázkách a pojmech. Do dějin naší jazykovědy se však profesor Jílek zapsal studiemi našich slangů („Argot a slangy“ v Československé jazykovědě, 1934, a „Z minulosti českého argotu“ ve Sborníku filo[233]logickém, 1935) a studiemi o jazyku knih smolných („Jazyk knih černých, jinak smolných“, 1935, spolu s publikací dokumentů „Vyznání na mučidlech“, 1937). Nejširší naší veřejnosti je profesor Jílek znám bohatou činností přednáškovou, jíž zejména v době okupace vzbuzoval zájem o naši mateřštinu poukazem na její hodnoty estetické a emocionální. Tato činnost mu dala podnět a látku i k publikacím popularizačním.

Do dalších let přejeme profesoru Jílkovi hodně zdraví a úspěchů v práci.

Naše řeč, ročník 43 (1960), číslo 7-8, s. 232-233

Předchozí Rd (= Redakce): Práce na slovanské jazykovědné terminologii

Následující Františka Havlová, František Cuřín: Z knih, časopisů a novin