Časopis Naše řeč
en cz

Pejorativní

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. Z.) Viděl jste ve feuilletoně z pera dobrého spisovatele psáno »pežorativní« místo obvyklého pejorativní (zhoršující). Slovo to je latinské a jest u nás zvykem je vyslovovati způsobem, kterým lat. je obyčejně vyslovujeme a který je také původní latinský, t. j. s naší souhláskou j. Výslovnost »pežorativní« je francouzská a při vsí lásce k Francií měli bychom i nadále latině nechati, což jejího jest.

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 1, s. 30

Předchozí Orateč

Následující Podatka, odkrytka, vidočka, vojenka