Časopis Naše řeč
en cz

Portugalská Indie

V. Kondrová

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

Jde tu o to, zda má spojení Portugalská Indie i dnes ještě povahu vlastního jména, tj. zda se píše s velkým počátečním písmenem v prvním slově názvu. I když z bývalých portugalských držav v Indii zbyl dnes jen zcela nepatrný zbytek, jde stále ještě o samostatnou správní oblast, třebas obklopenou územím indickým. Proto chápeme označení Portugalská Indie jako název správní oblasti. Podle [240]zásady Pravidel, že jména států a správních oblastí píšeme s velkým počátečním písmenem, budeme ve spojení Portugalská Indie psát i v prvním slově písmeno velké.

Naše řeč, ročník 41 (1958), číslo 7-8, s. 239-240

Předchozí Jaroslav Kuchař: Baník a Slovan

Následující V. Kondrová: Odvody — Odvodová