dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Absence i abstence

Zd. Hrušková

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

Užívání cizích slov působí potíže nejen pravopisné (mnohé z nich vyřešila nová Pravidla českého pravopisu), ale i věcné. Mezi dotazy našich čtenářů není např. ojedinělá žádost o objasnění rozdílu mezi slovy absence a abstence. Mnozí tazatelé se domnívají, že jde o mylnou záměnu slova absence, známého širšímu okruhu uživatelů, chybným abstence. Jde však o dvě slova se samostatným významem. Slovo absence (pův. lat.) znamená ‚nepřítomnost, neúčast, zameškání, nedostavení se‘. Slovo abstence (rovněž pův. lat.) však vzniklo z jiného základu, z téhož jako slovo abstinence. Oběma slovům, abstence a abstinence, je společný význam ‚zdržování se od něčeho‘, ale u každého z nich se tento základní význam samostatně vyhranil. Abstinencí rozumíme zdrženlivost hlavně od alkoholických nápojů nebo vůbec škodlivých požitků. Abstence znamená ‚zdržení se hlasování‘; toto slovo známe např. ze zpráv Organisace spojených národů: návrh byl schválen při desíti abstencích, tj. deset zástupců se zdrželo hlasování. Slovo abstence není v mnoha případech dosti srozumitelné, a proto je často vhodnější užít českého opisu.

Naše řeč, ročník 41 (1958), číslo 5-6, s. 176

Předchozí Zd. Hrušková: Zeměpisná jména typu Casablanca a San Francisco

Následující Alois Jedlička, Vladimír Šmilauer: Tvarosloví v školních pravidlech českého pravopisu