Časopis Naše řeč
en cz

Balená centrála

Miroslav Roudný

[Drobnosti]

(pdf)

-

Na výstavě československého strojírenství v Brně zaujala návštěvníky tak zvaná „balená centrála“. Je to malá elektrárna, jejíž jednotlivé díly jsou smontovány tak, že žádný z nich neváží více než 15 tun. Mohou se tedy převážet normálními železničními vagony na místo, kde je třeba rychle vyrobit elektrickou energii. [114]Nás také zaujala tato elektrárna, a to hlavně po stránce názvoslovné.

Název „balená centrála“ vznikl nepřesným překladem anglického názvu packaged powerstation. Tento anglický název vystihuje, že jde o elektrárnu ve speciální transportní úpravě.[1] Totéž však nemůžeme říci o názvu českém. Slovo centrála, je-li vytrženo ze souvislosti, nevyjadřuje jednoznačně, že jde o elektrárnu, a také přídavné jméno balení nevystihuje dost jasně, že takovou elektrárnu je možno přepravovat po jednotlivých dílech v transportní úpravě; přídavné jméno balený nevyjadřuje nic víc, než že jde o věc zabalenou. Víme ovšem, že pracovníci závodu ČKD Stalingrad a Dukla o názvu při jeho tvoření uvažovali; rozhodovali se, zda mají svému dílu říkat skládací elektrárna, stavebnicová elektrárna nebo přenosná elektrárna. Zdálo se jim však, že žádný z těchto názvů nevystihuje podstatu nové konstrukce. Na pracovišti se nakonec ujal slangový název „balená centrála“, který má, zdá se — podobně jako jiné výrazy slangové —, pro odborníky ráz už spíše značkový než popisný. Dnes však, když se s novým úspěšným výrobkem seznamuje i naše veřejnost, vidíme, že bude nutno najít jiný název, který by vyhovoval požadavkům kladeným na spisovný termín.

Pracovníkům ČKD byl název balená centrála po celý rok téměř jakýmsi heslem při plnění jejich obtížného úkolu, a proto by se asi neradi s tímto názvem rozloučili. Třebaže nebude snadné najít nový vyhovující název, bude potřebí se o to alespoň pokusit, protože název balená centrála podle našeho názoru nevyhovuje. Navrhujeme proto tyto názvy: dílcová elektrárna nebo předmontovaná elektrárna.

Podle úsudku samých tvůrců a výrobců nového typu elektrárny vystihují oba tyto názvy správně hlavní podstatu věci, totiž tu okolnost, že jde o elektrárnu, kterou je možno převážet na normálních vagonech po jednotlivých předem smontovaných dílech.


[1] Anglické sloveso to package je odborný termín a znamená „odborně (za)balit pro dopravu“ (srov. Anglicko-český obchodní slovník, Praha 1955).

Naše řeč, ročník 40 (1957), číslo 3-4, s. 113-114

Předchozí Karel Sochor: Trambus, mikrobus, skútr a mopéd

Následující Milan Jelínek: Ke slovu bufet