Časopis Naše řeč
en cz

Šedesátiny prof. Dr Vladimíra Šmilauera

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Dne 5. prosince 1955 se dožívá šedesáti let dlouholetý člen redakční rady Naší řeči Dr Vladimír Šmilauer, profesor českého jazyka na filologické fakultě Karlovy university. Profesor Šmilauer je znám čtenářům našeho časopisu i ostatní veřejnosti jako autor cenných a zajímavých výkladů o češtině, otištěných jak časopisecky, tak zejména v Prvních a Druhých hovorech o českém jazyce, uspořádaných Kruhem přátel českého jazyka, jehož je prof. Šmilauer předním spolupracovníkem. Z vlastní vědecké činnosti Šmilauerovy je širší veřejnosti nejlépe známa soustavná a přehledná Novočeská skladba (1947).

Redakce Naší řeči, jakož i všichni pracovníci Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd přejí jubilantovi hodně zdraví a plný úspěch v další práci. Všechny články otištěné v tomto čísle Naší řeči věnovali žáci a přátelé prof. Šmilauera k jeho jubileu.

Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 9-10, s. 320

Předchozí Josef V. Bečka: Popisné pasáže v epické próze

Následující Karel F. Svoboda: O souřadných souvětích vysvětlovacích a důsledkových