Časopis Naše řeč
en cz

Sdělení redakce

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Všem pánům, kteří nás potěšili dopisy projevujícími upřímnou radost z vydávání „Naší Řeči“, upřímně děkujeme za jich uznání, posouzení i povzbuzení. Příspěvky v mnohých listech těch slíbené rádi uvítáme.

*

Naše Řeč“ se z usnesení III. třídy České Akademie spravuje pravopisem úředních „Pravidel“ pravopisných z r. 1904.

*

Z nedostatku místa vypouštíme větší počet »Drobností« a rubriku »Z našich časopisů«.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 2, s. 64

Předchozí Listárna redakce

Následující František Táborský: O překládání uměleckém