Časopis Naše řeč
en cz

Valutní

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. S.) Od podstat. jména valuta jsou utvořena příd. jména valutní i valutový, pokud víme, stejné platnosti; v slově valutární je zachována přípona cizí (valutar-) právě tak jako v slově hypotekární vedle hypoteční.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 3, s. 96

Předchozí Václav — Wenzel

Následující Viď, viďte