Časopis Naše řeč
en cz

Valutní

[Answers]

(pdf)

-

(F. S.) Od podstat. jména valuta jsou utvořena příd. jména valutní i valutový, pokud víme, stejné platnosti; v slově valutární je zachována přípona cizí (valutar-) právě tak jako v slově hypotekární vedle hypoteční.

Naše řeč, volume 9 (1925), issue 3, p. 96

Previous Václav — Wenzel

Next Viď, viďte