Časopis Naše řeč
en cz

Německá vydání básní staročeských

[Drobnosti]

(pdf)

-

Německá vydání básní staročeských. Před třemi lety dr. František Spina, docent německé university pražské, vydal štokholmskou legendu o sv. Kateřině (Die altčechische Katharinenlegende, v Praze u Taussiga 1913), před několika nedělemi professor téže university, dr. Reinh. Trautmann, přibyl s vydáním Alexandreidy (Die altčechische Alexandreis, v Heidelberce u Wintera 1916). Německým učencům musíme býti vděčni, že těmto skvostům našeho starého písemnictví se konečně dostalo vydání opravdu vědeckého; snad jiný Němec za nás vydá také na př. vědecky a úplně Dalimila nebo Štítného?

Přidáváme, že jako č. 4. sbírky Prager Staatswissenschaftliche Untersuchungen, vydávané v Mnichově a v Lipsku, dr. Rud. Schranil loni vydal s úvodem, poznámkami a něm. překladem naše t. zv. Soběslavská práva (Die sogenannten Sobieslaw’schen Rechte).

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 2, s. 63

Předchozí Z Jednoty Svatopluka Čecha

Následující Listárna redakce