Časopis Naše řeč
en cz

Sdělení redakce

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

Počínajíc lednem tohoto roku přejímá III. třída České akademie věd a umění časopis „Naše řeč“ plně do svých rukou. V souvislosti s tímto rozhodnutím bude nadále redakční rada „Naší řeči“ složena jedině z členů České akademie a z jednoho z vědeckých pracovníků Ústavu pro jazyk český.

Na základě tohoto usnesení III. třídy České akademie a podle návrhu širší bohemistické komise byli do redakční rady zvoleni členové České akademie Bohuslav Havránek, pověřený též funkcí hlavního redaktora, Václav Machek, František Ryšánek, Emil Smetánka, Vladimír Šmilauer, František Trávníček a Václav Vážný a za vědecké pracovníky Ústavu pro jazyk český jeho ředitel Dr Alois Získal; IV. tř. vyslala do redakce svého člena Karla Sezimu. Redakčním tajemníkem byl jmenován František Daneš z téhož Ústavu.

Ještě však dříve, než se mohla tato nová redakční rada představit naší odborné veřejnosti, odešel z ní její nejstarší a nejvzácnější představitel, univ. prof. Dr Emil Smetánka, jeden ze zakladatelů „Naší řeči“ a poslední člen její první redakční rady z roku 1917, který byl od té doby nepřetržitě činný v redakci tohoto časopisu. A tak nová redakční rada zahajuje bohužel prvé číslo tohoto ročníku nekrologem nad tímto svým nejmilejším a nejváženějším členem.

Přejímajíc do svých rukou časopis „Naše řeč“, nová redakční rada pokládá za svou povinnost poděkovat členům bývalé redakční rady, kteří v důsledku nové úpravy vydávání časopisu jeho redakci opouštějí. Jsou to pánové: Dr Jiří Haller, od roku 1931 člen redakční rady a odpovědný redaktor „Naší řeči“, prof. Dr Kvido Hodura a prof. Dr František Jílek-Oberpfalcer, od roku 1932 členové její redakční rady. Všem těmto třem dlouholetým redaktorům a přispěvatelům „Naší řeči“ vyslovujeme i touto cestou slova uznání a díků za jejich neúnavnou činnost ve službách správnosti a kultury českého jazyka.

Nová redakce se vynasnaží podle svých sil vést svůj časopis tak, aby vyhovoval duchu nové doby a přihlížel k dnešním potřebám jazykovým.

Redakce

 

Dne 2. února oslavil prof. Dr Kvido Hodura uprostřed pilné práce svou sedmdesátku. Dne 14. února jsme vzpomínali, že uplynulo dvacet let od smrti odpověd. redaktora Naší řeči Václava Ertla. Články, jež má redakce k těmto výročím připraveny, přineseme z technických důvodů až v příštím dvojčísle.

Naše řeč, ročník 33 (1949), číslo 1-2, s. 40

Předchozí —cl (= Miloš Helcl): Kraj Pražský

Následující Bohuslav Havránek: Psaní ruských jmen v češtině