dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Logická skladba českého jazyka

Karel Engliš

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

„Měl jsem příležitost prozkoumati logickou skladbu českého jazyka, onoho myšlenkového instrumentu našeho národního intelektu, a shledal jsem jeho logickou skladbu tak dokonalou jako v žádné jiné řeči. Národ, který si vytvořil takový instrument pro své myšlení, které je přece pořádáním myšlenkových obsahů, je předurčen k velkým kulturním výtvorům, také k nejlepšímu uspořádání své péče o udržení a zlepšení života; jeho práce vynikne, protože pořádek v hlavě je pořádkem také v díle.“ Kar. Engliš, Svobodný zítřek z 1. V. 1947.

Naše řeč, ročník 32 (1948), číslo 1, s. 18

Předchozí Jiří Haller: Íránský poutník

Následující vm. (= Václav Machek): Dodatky k dřívějším výkladům