Časopis Naše řeč
en cz

Fibich, Wihan

Josef Janko

[Drobnosti]

(pdf)

-

Znáte-li rovnici Fibich = Wihan? Ovšem že ne rovnici hudební, neboť nelze dobře klásti na roveň dva umělce, byť vrcholné, z nichž jeden byl tvůrčí duch, druhý výkonný hudebník; ale lze je srovnati tím, že jméno Fibich vzniklo z Viehweg (psáno též Viewegh, ano i Wievegh nebo aspoň tak vyslovováno) s významem „výhon, t. j. cesta, kudy se vyhání dobytek z dědiny na ‚obec‘, obecnou to pastvu“ — pochod hláskoslovný byl tu Fieweg > (v nepřízvučné slabice se e mění v i) Fiewig > (w zastoupeno hláskou b) Fiebig, německá spisovatelka Clara Viebig > (s výslovností spirantickou g > ch) Fiebich, se zkrácením kmenové slabiky v osamoceném vlastním jméně Fibich, pochod významoslovný „výhon; ten, kdo u výhonu bydlí (též Fiebiger)“ — tedy totéž, co české jméno Výhon nebo poněmčené Wihan.

Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 9-10, s. 179

Předchozí Josef Janko: Dozvuky k článkům o „šmelině“

Následující Š. (= Vladimír Šmilauer): Ministra