Časopis Naše řeč
en cz

Nesprávný pořádek slov

K. Nováček

[Drobnosti]

(pdf)

-

Upozorňuji na chybu proti správnému pořádku slov, která se podle mého pozorování šíří v posledních letech čím dál víc. Je to nenáležité kladení rozvitého přívlastku před jméno, na př. „vyhrabává důlek v jarními dešti zkypřené zemi“ místo „v zemi zkypřené jarními dešti“. Uvedu doklady, které jsem si vypsal při čtení novin i knih: přichází k přírodou prostřenému stolu (správně: ke stolu prostřenému přírodou); všekazi patrně odvodili se od švábům podobných hmyzů (m. od hmyzů podobných švábům); larvy vyvíjejí se v plísní prostouplém dřevě záchodových podlah (m. v dřevě záchodových podlah, prostouplém plísní); hodují na rosou vlhkých rostlinách (m. na rostlinách vlhkých rosou); s do plochy roztaže[140]nými křídly (m. s křídly roztaženými do plochy); nad horkem tetelícími se srpnovými lány (m. nad srpnovými lány tetelícími se horkem); sluníčko se opře o rosou zkropenou, mezi větévkami smrčků napnutou síť (m. o síť napjatou mezi větévkami smrčků a zkropenou rosou); někde při listy zavátém okraji příkopu (m. při okraji příkopu zavátém listy); na suchých listím zavátých mezích (m. na mezích zavátých suchým listím); díval jsem se do šedým povlakem potažené krajiny (m. do krajiny potažené šedým povlakem); po skoro dva týdny trvající práci (m. po práci trvající skoro čtrnáct dní); spíš již při aspoň s poloviny otevřeném okně (m. při okně otevřeném aspoň z poloviny); jede na k tomu vycvičeném koni (m. na koni vycvičeném k tomu); klusal vesele sluncem zalitým světem (m. vesele klusal světem zalitým sluncem); v Němci okupovaném území (m. v území zabraném Němci); máme okupanty vydrancované hospodářství (m. hospodářství vydrancované okupanty) atd. — Tyto odstrašující příklady ukazují zajisté dost zřetelně, že by při trošce pozornosti nebylo nesnadné vyhnout se vždycky a všude této chybě, brzdící sloh a porušující i srozumitelnost textu.

Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 6-7, s. 139-140

Předchozí Jiří Haller: Národ se bránil

Následující Karel Adam, V. M. (= Václav Machek): Parkos