Časopis Naše řeč
en cz

Nářeční výrazy u F. Horečky

František Kopečný

[Drobnosti]

(pdf)

-

V románě Frant. Horečky „Ševci“ najdeme zase, jako v některých jiných jeho dílech z val. prostředí, několik etymologicky zajímavých lexikálních dialektismů. Ze slovanských slov jsou to zejména výrazy zagváraný (= pokažený, zde zadlužený), lomcíř (darebák, lupič), kopyca (vysoké houněné papuče), pačrlata (dětská obuv) a šválať. Toto poslední expresivum k váleti ukazuje svým počátečním š na možnost afektivního původu s/š na počátku kořene i u jiných slov, kde nacházíme varianty bez sykavkového prvku na počátku slova. Expresivního rázu je už svou podobou i adj. zagváraný a snad i subst. kopyca (souvisí s kopyto, kopati). Nebudeme, myslím, daleko od pravdy, budeme-li i slovo pačrlata pokládat za jinou variantu slova bačkory (val. badžgory).

Ze slov původu cizího stojí za zmínku výraz šverci (pašeráci, z něm. Schwaerzer) a slovo téhož původu abšauři (finanční stráž), konečně mazlivé oslovení opulinka (z maď.).

Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 4-5, s. 100

Předchozí Ing. C. Dobroslav Nič: Lidové výrazy z rozličných krajů

Následující Věra Mazlová: Jak se projevuje zvuková stránka češtiny v hláskových statistikách