Časopis Naše řeč
en cz

Francouzští češtináři volají

[Sdělení redakce]

(pdf)

-

PAŘÍŽSKÝ SLOVANSKÝ ÚSTAV ARNOŠTA DENISE (Institut d’Etudes Slaves de l’Université de Paris) a Škola východních řečí v Paříži (Ecole Nationale des Langues Orientales vivantes) usilovně hledají Holubův Etymologický slovník jazyka českého (II. vydání). Potřebují nejméně 4 exempláře pro odborné čítárny a slovanské semináře v Paříži, v Lyoně, ve Strassburgu atd. Může-li někdo tuto dnes rozebranou knihu laskavě prodati pro francouzské češtináře, nechť se obrátí na sl. prof. J. Mazonovou (z Francouzského ústavu), Národní třída 11 (Pension), tel. 353-98. Děkujeme vám předem za pochopení a ochotu.

Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 1, s. 20

Předchozí Bš. (= Josef Beneš): Příjmení Těhník a Technik

Následující Vladimír Šmilauer: Viděti, zříti, hleděti, dívati se, patřiti, koukati