dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Hanácký, horácký…

František Křemenek

[Hovorna]

(pdf)

-

V 7. čís. »Naší Řeči« na str. 221. v odpovědi panu V. N. v Opavě čtu, že se říká sice hanácký, horácký, nikoli však slovácký ani polácký.

Dovoluji si něco k tomu podotknouti, že tomu tak není. Na Moravě se liší slova: slovenský a slovácký. Sejde-li se nás několik a chceme-li si zazpívati, tážeme se: »Jakú si zazpíváme, slováckú nebo slovenskú?« Jaký je v tom rozdíl? Slováckými jmenujeme písně Slováků moravských, slovenskými písně Slováků uherských. Podobně se říká i o kroji: To je kroj slovácký, to zase slovenský. U nás alespoň takto rozlišujeme Slováky moravské od uherských.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 8, s. 251

Předchozí Záboj

Následující Hřiště, hříště, hřisko