Časopis Naše řeč
en cz

Nové vydání Pravidel českého pravopisu 1946

Emil Smetánka, Vladimír Šmilauer

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V novém vydání Pravidel se nijak nemění norma, nýbrž jsou provedeny jen některé změny formální a nepodstatné. Proto také jsou označena jako „v podstatě nezměněný přetisk vydání z r. 1941“.

Hlavně jde o tyto věci:

a) Byly vypuštěny změny nařízené někdejším úřadem říšského protektora (berlinský, Vůdce, Říše atd.) a obnoveny výrazy potlačené v Pravidlech německou censurou (Československo, Sokol, Zeyer atd.); původní stav psaní byl obnoven v slově luterán a v odvozeninách.

b) Byla zařazena některá dnešní pojmenování, v jejichž psaní bývá nejistota (Revoluční garda, Ústřední rada odborů, závodní rada, místní národní výbor atd.).

c) Byly provedeny změny nutné po zavedení jednotného mluvnického názvosloví, jednotných skloňovacích a časovacích vzorů a jednotného pořadu vyňatých slov.

d) Byly opraveny některé omyly (Macchiavelli, spr. Machi-; do Jinců, spr. do Jinec). — Státní nakladatelství vydá podrobný přehled všech těchto změn.

O dokonalé vykorigování nových Pravidel si velikou zásluhu získal p. říd. učitel Aug. Jar. Doležal.

Redakční komise Pravidel českého pravopisu. Em. Smetánka. Vl. Šmilauer

Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 1, s. 7

Předchozí Václav Machek: Výklady slov

Následující Jiří Haller: Tři knížky o jazyce