Časopis Naše řeč
en cz

Hlaste

Boh. Paďour

[Drobnosti]

(pdf)

-

V pohnutých dnech květnových a červnových, když se vraceli naši lidé z koncentračních táborů a když se hledali rozptýlení členové rodin, slýchal jsem den co den hlasatele našeho rozhlasu volati: „Hlašte se!“ Věstník MŠO rozšiřuje tento nesprávný tvar po všech školách českých; v seš. 8 na str. 86 ve výnosu o zemědělských školách se tam píše: „… ohlašte ihned…!“, v seš. 9 na str. 97 v dekretu o obnovení čs. měny v odst. 5: „… přihlašte vkladní knížky…!“ Konečně v budově MŠO (v Rohanově paláci) na dveřích vedoucích k přednostovi dr. Jar. Kudrnovskému [213]je na tabulce velikým písmem napsáno „… hlašte se…“. — Chceme-li, aby měl hokynář svou vývěstní tabuli napsánu správným jazykem, tím spíše to musíme žádat od ministerstva českého školství.

Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 9-10, s. 212-213

Předchozí Václav Machek: Haluzna

Následující Pavel Oliva: Chasa