Časopis Naše řeč
en cz

V krátkém čase

[Drobnosti]

(pdf)

-

Výraz »v krátkém čase« bývá v našich brusech vyhlašován za nesprávný (Bartoš, Nová rukověť 203, Zenkl 46, Mašín 23 a j.) a doporučuje se za něj »za krátko, za krátký čas«. Ale výraz »v krátkém čase« jest v jazyce starém obvyklý. Na př. (syn) v krátkém čase nade všě prospěl Passionál 328 (v. Gebauer, Slov. stč. 157); a tak Marek v krátkém čase nauči sě obyčějóv a mravův tatarských Milion (vyd. Práškova str. 13); (ten urozený mládec) v krátkém čase by ve všech dobrých skutciech svrchován (= zdokonalen) Životy Otců 112b a j.

Naše řeč, ročník 2 (1918), číslo 8, s. 245

Předchozí Užívati

Následující Divoké kvítí