Časopis Naše řeč
en cz

Flošna

František Němeček

[Drobnosti]

(pdf)

-

Slovo toto není uvedeno v Slovníku jazyka českého, ale je dobře známo obyvatelům Hradce Králové; tam se jím označují dvě zachované pevnůstky při silnici na Nový Hradec. Obecně se jim říká Pivovarská a Pajkrova flošna. V odborných zprávách se užívá výrazu „lunetta“. Název lidový vznikl ze slova „la fléche“ (šipka; z něho je i něm. Flesche), jež znamená ve vojenství opevňovací dílo skládající se ze dvou náspů sbíhajících se v úhlu 60°—120°; budovalo se hlavně na uzávěr přístupu k nějakému postavení. (Brockhaus, Konversationslexikon, 6. díl, XIII. vyd., hesla „Flesche“ a „Feldbefestigungen“.) Také je šipkovitý tvar kolišť u obou flošen i dnes zcela dobře vidět. Lunetta má tvar podobný, jenže konce náspů jsou zahnuty dovnitř, takže jsou to vlastně čtyři náspy. Název flošna vznikl asi hned při stavbě tohoto díla (kolem roku 1775) a přenesl se i na hradební jádro v šipce, které bylo zřízeno o něco později. Dnes se označují tím slovem obě věci, jak celý objekt, tak i stavba s kasematami, změněnými dnes v obydlí. České pojmenování vzniklo prostřednictvím německým, jak ukazuje přípona -na, vzniklá z německé nářeční podoby -en (spi[116]sovně -e); srov. Flöte — flétna, Platte — plotna, Leiste — lajsna, Hiilse — bylzna atd. — Název „šupna“, jak se těmto zbytkům pevnosti též někdy říká, je ovšem jasný; před zrušením pevnosti tu byla vojenská skladiště (Schuppen = kolna).

Naše řeč, ročník 28 (1944), číslo 5, s. 115-116

Předchozí Zpráva ze Slovníku jazyka českého

Následující Pražské divadlo Na poříčí