Časopis Naše řeč
en cz

Pražské divadlo Na poříčí

[Drobnosti]

(pdf)

-

(A. K.) Jeden z našich čtenářů upozorňuje, že se v denním tisku vyskytuje u tohoto názvu několik způsobů psaní, neboť pisatelé patrně nevědí nebo nedovedou rozhodnout, kde v něm psát velké začáteční písmeno a kde malé. Celý ten výraz je vlastní jméno podobně jako Národní divadlo, Intimní divadlo atd., a první slovo v něm, t. j. příd. jméno Pražské, píšeme proto s velkým písmenem na začátku. Druhé slovo, t. j. podst,. jméno divadlo, je obecné, a proto je podle zásad vyložených v Pravidlech čes. pravopisu V a VI píšeme s písmenem malým. Jméno ulice se v duchu Pravidel píše Na poříčí, t. j. podobně jako jména Na příkopě, Na růžku, Na můstku, Ve smečkách, V jirchářích atd. Celý název tedy třeba psát Pražské divadlo Na poříčí. Velké písmeno u prvního z těch slov zůstává i ve větné souvislosti, na př.: hraje se v Pražském divadle Na poříčí a p.

Naše řeč, ročník 28 (1944), číslo 5, s. 116

Předchozí František Němeček: Flošna

Následující Bš.: Z Jinec či z Jinců?