Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva ze Slovníku jazyka českého

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Za rok 1943 byly vyexcerpovány tyto spisy a časopisy: Ahoj 1943; Jos. Augusta, Mauric Remeš, Úvod do všeobecné paleontologie 1936; E. Bass, Pod kohoutkem svatovítským 1942 ;K. Biebl, Zlatými řetězy 1926; K. Bochořák, Uschlé květiny 1942; P. Bojar, Hoře milovati 1943; Brázda 1942; J. Bureš, Bílé jaro 1943; J. Čarek, V zemi české 1942; Hvězdy na nebi 1934; České slovo 1943; Český lid II (1893), III (1894), IV (1895), VI (1897), VII (1898), X (1901), XI (1902), XII (1903), XIII (1905), XV (1906), XVI (1907), XVII (1908); J. Drda, Sochař Jan Kavan 1943; Malíř Karel Černý 1943; Eva 1943; J. Frejka, Smích a divadelní maska 1942; F. Götz, Paní našich snů 1942; V. Hadrbolec, Recept pro milionáře 1941; Fr. Halas, Kohout plaší smrt 1937; J. Havlíček, Synáček 1942; Vl. Holan, Oblouk 1941; B. Horst, Peřeje noci 1941; Hvězda 1943; Zd. Jirotka, Saturnin 1943; J. Kainar, Příběhy a menší básně 1940; V. Kálal, ABC králikáře 1939; K. Kapoun, Osvětlená okna 1941; Kdy a kam 1938—1941; R. Kettner, Všeobecná geologie I—II, 1941; B. Klička, Na březích Vltavy 1942; J. Koudelák, Skála puká 1943; Fr. Kožík, Proč pláče Meluzina 1943; Prstýnek z vlasů 1941; Kritický měsíčník 1943; J. Š. Kubín, Blesky nad hlavou 1942; Kulečník I (1937—39), III (1940—1941); J. Š. Kvapil, Gotický Zeyer 1942; Lidové noviny 1943; J. Mácha, Drobeček mezi myškami 1939; Bř. Mencák - Nilsson, Bombi Bitt a já 1941; R. Mertlík - Ovidius Naso, Listy milostné, Heroides 1943; O. Mikulášek, Marné milování 1940; J. Mukařovský, Kapitoly z české poetiky II (1941); Národní politika 1943; Náš rozhlas 1942 a 1943; Fr. Neužil, Modrý zvon 1941; O. Nouza, Z žebrácké brašny 1941; Ozvěny 1943; Poštovní služba výkonná 1942; Pražský ilustrovaný zpravodaj 1943; G. Preissová, Zahrady 1942; Vl. Procházka - Steinbeck, Hrozny hněvu 1941; Zd. Rón, Z ruky do ruky 1943; J. Seifert, Svatební cesta 1938; Slovo a slovesnost VII (1941), VIII (1942), IX (1943); M. Součková, Žlutý soumrak 1942; B. Stejskal, Divadelní abeceda 1942; P. Sula, Zářivá křídla 1943; B. Svatoš, Nad lesy stoupá dým 1942; A. Šrámek, Hořká léta 1940; Vzpoura 1940; Technický obzor I (1942); Telegrafní řád 1932; J. M. Tomeš, Klubko Ariadnino 1942; K. Tůma, Z českých mlýnů I, II, IV, V, VI (1892); Týden rozhlasu 1942 a 1943; Úřední list 1943; J. R. Vávra, Jedné zlé noci a jiná dobrodružství 1941; Večerní České slovo [115]1943; Venkov 1943; Věstník SIA X (1942), XI (1943); K. Vinařického Korespondence I (1903); M. Voleská, Kulihráškova veselá početnice 1941; Fr. Vrba-Schiller, Messinská nevěsta 1942; A. Vrbová, Řeka na cestách 1942; Všeobecný služební předpis Protektorátní pošty Čech a Moravy 1942; Výběr 1943; J. Weiss, Přišel z hor 1941; Fr. Zavřel Věčné mládí 1929; J. Žák, Oheň 1943; Fr. Žilka, Člověk a bůh 1926; R. a O. Žižkovi, Výšky 1943.

K excerpci těchto spisů zvláště přispěli. Milada Alexandrová z Prahy; Ludmila Bártová, profesorka z Prahy; Přemysl Hájek, profesor v. v. z Prahy, Rudolf Havel, profesor z Prahy, dr. Kvido Hodura, ředitel v. v. z Prahy; Alois Jedlička, profesor z Prahy; Ing. Jan Jindra z Poděbrad; Nataša Kálalová z Prahy; Václav Krejčí, poštovní ředitel v. v. z Prahy; Vlasta Krsková z Prahy; Břetislav Kubala, profesor z Tišnova; Alois Kulhánek, ředitel gymn. v. v. z Prahy; Jan Kunc z Prahy; doc. dr. Josef Kurz, profesor z Prahy; František Maštera z Třebíče; Anna Naxerová z Prahy; Zdeněk Nosek, učitel z Prahy; Karel Peške z Prahy; Ing. Eduard Prandstetter z Prahy; Františka Přibylová z Prahy; Jindřich Slípka, profesor z Prahy; dr. Karel Sochor, profesor z Prahy; Ludmila Springerová z Prahy; Zorka Vonková z Prahy; Jaroslava Zámišová z Prahy; Leopold Zubr, profesor z Prahy.

Celkem bylo vyexcerpováno 72.223 lístků z 86 spisů o 111 svazcích.

Naše řeč, ročník 28 (1944), číslo 5, s. 114-115

Předchozí Josef V. Bečka: Kámen a bolest

Následující František Němeček: Flošna