Časopis Naše řeč
en cz

Zrůnek

kvh. (= Kvido Hodura)

[Drobnosti]

(pdf)

-

K drobnosti uveřejněné v 7. č. na str. 216 dostali jsme od p. gen. v. v. dr. Klementa Zrůnka list, z něhož vyjímáme první část. „Četl jsem s velkým zájmem poznámku v Naší řeči, čís. 7, str. 216, „Zoun-[24]Zrůnek“ a mohu doložit správnost názoru pana kvh. o etymologii tohoto příjmení. Při pátrání o svém rodokmenu jsem našel totiž v matrice ve Val. Meziříčí, že moji předkové jsou v 17. stol. zapsáni v matrice jménem „Rzunek“ a že teprve r. 1672 po prvé se objevuje tvar „Zrunek“. Od té doby se příjmení „Rzunek“ již nevyskytuje a tentýž Václav, který je r. 1654 při oddavkách zapsán jako „Rzunek“, je při úmrtí r. 1693 zapsán jako „Zrunek“.

Myslíme, že dokladem tvaru Rzunek z r. 1654 v matrice valašskomeziříčské je naše etymologie, kterou jsme podávali jako pravděpodobnou, zajištěna úplně. V druhé části svého listu pronáší pisatel názor, že by se pravopis jména Zrunek měl upravit podle etymologie a že by se mělo psát buď Zrunek s krátkým u, jak se ve Val. Meziříčí vskutku vyslovuje, nebo Zrounek. Psaní Zrunek by vystihovalo nejlépe nářeční výslovnost. Avšak psaní Zrounek by už nebylo jen úpravou psaní, nýbrž předpokládalo by znění českého ou místo mor. ú (u). Zrunkové moravští by se v Čechách pravděpodobně jmenovali Zrounkové, stejně jako se moravský Zunek jmenuje v Čechách Zounek. Ovšem pravopis příjmení je věc úřední, závislá na zápisu v matrice, a změna jeho by musila být provedena úředně. Pan gen. v. v. dr. Zrůnek se dříve domníval, že jeho příjmení „vzniklo v Troppau, kde se zrunek jmenuje malá potoční rybka, asi mřenka, která se na Valašsku jmenuje „hrúzek“ a na Hané „hrózek“.“ Ona domněnka nebyla nesprávná, protože obecné jméno rybky zrunek je nepochybně totožné se jménem vlastním Zrůnek a také v něm jde o malého rzouna, zouna-rzounka, zounka nebo po lašsku zunka, zrunka. Která ryba se jménem zrunek označuje, není docela jisté. Pisatel myslí, že je to asi mřenka (Nemachillus), ale na té není nic červeného. Vedle toho uvádí valašské „hrúzek“ a v Příručním slovníku pod heslem hrouzek je odkaz na hřízek (Gobio). Gobio slove také řízek (Ottův Slovník naučný XXI, 838) a ten má „na břiše barvu bílou, někdy poněkud načervenalou“. Mohl by tedy troppauský „zrunek“ být zoologický „řízek“ (Gobio). Ať je tomu jakkoli, doklad slova „zrůnek“ stojí za zaznamenání, neboť není uveden v žádném ze známých slovníků nářečních (Kott, Bartoš, Loriš, Kellner, Horečka). Připomínáme ještě, že se také J. Zubatý v svém článku „Co je zoun“ (Naše řeč VII, 232) zmiňuje o tom, že „zoun je prý i jméno nějaké červené ryby“.

Naše řeč, ročník 27 (1943), číslo 1, s. 23-24

Předchozí Dr. Josef Voráček: Pišťuch

Následující Předplatné na rok 1943 činí K 35 —