Časopis Naše řeč
en cz

Přísloví, pořekadla a rčení na Rokycansku

[Drobnosti]

(pdf)

-

Autorem článku v předešlém sešitě NŘ. (XXV, 253 n.) je Josef Königsmark.

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 9-10, s. 292

Předchozí Jaroslav Přikryl: Harfistka

Následující Vladimír Šmilauer: O vyučování mluvnici a pravopisu