Časopis Naše řeč
en cz

Harfistka

Jaroslav Přikryl

[Drobnosti]

(pdf)

-

V Nár. politice 25. XII. 1940 byla zpráva: „Umělkyně připravuje knihu O rukou harfistky se stanoviska umělce a lékaře“. Podst. jm. harfistka a příslušné mužské harfista je nové. Jungmann má podst. jm. harfeník (kdo na harfu hraje) a harfář (kdo harfy dělá neb prodává; = harfeník). PS. klade jméno harfář na roveň harfeníku (příklad svědčí pro význam hudebníka) a označuje je za zastaralé; také zastaralé slovo harfnéř vysvětluje jménem harfeník, jež obyčejně znamená potulného hudebníka hrajícího na harfu. Podle PS. dnes máme pro umělce hrajícího na harfu toliko název harfenista (harfenistka), vzniklý rozšířením kmene a příponou -ista (-istka). Zaváděti vedle jména harfenista další název harfista (harfistka) není žádný pokrok, zlepšení, ani obohacení slovníku o nový odstín významový. Je tu opět cizí přípona, spojená s nerozšířeným kmenem, obdoba cizího slova Harfist.

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 9-10, s. 292

Předchozí Josef Beneš: Domek Klemencovsko a dvůr Kyselovsko

Následující Přísloví, pořekadla a rčení na Rokycansku