Časopis Naše řeč
en cz

Svítávati

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. B.) Opakovací slovesa tohoto tvaru nekrátí kmenovou samohlásku, srov. čítávati, vídávati, lízávati, vítávati, mívávati a pod., vesměs k základním slovesům na -ati (čítati, vídati atd.). Proto píšeme také svítávati, prosvítávati, nikoli prosvitávati. Krátké i v tomto slovese vzniklo v obecné výslovnosti asi pod vlivem následující dlouhé slabiky -tá- a vůbec vlivem délky slova samého. Působit při tom mohl i vzor příbuzného slovesa VI. třídy -svitovati (prosvitovati), které má krátké i náležitě, neboť slovesa tohoto typu naopak zase kmenovou samohlásku krátí, srov. vylizovati, snižovati, křižovati, obtěžovati a pod.

Naše řeč, ročník 25 (1941), číslo 7, s. 224

Předchozí Sorta

Následující Šemík a j.